Въздушен охладител

  • Въздушен охладител

    Въздушен охладител

    ВЪЗДУХОХЛАДИТЕЛ

    Сухият охладител, наричан още Liquid Cooler, е идеално подходящ там, където има недостиг на вода или водата е първокласна стока.

    Липсата на вода означава елиминиране на възможните остатъци от варовик по намотките, нулева консумация на вода, по-ниски шумови емисии.Налична е както опция за индуцирана тяга, така и за принудителна тяга.