Hvac

Внезапният растеж на градското население и разрастването на градовете отчита експоненциален ръст в нуждата от болници, офиси, търговски центрове, фабрики и къщи. Като добавка към това ефектът от изменението на климата наложи HVAC като необходимост за препитание и здравословен живот на постоянно нарастващото население в градовете.

Сега енергийната ефективност е ключово изискване за новите HVAC инсталации. Правителствата по света въведоха наредби, предназначени да насърчат въвеждането на системи за ОВК, които отговарят на индустриалните стандарти за енергийно ефективни характеристики.

Индустрията за ОВК е основен потребител на енергия и вода, в резултат на което е изправена пред интелигентно бъдеще и напредък в интелигентните технологии. Те включват системи за наблюдение на енергийното потребление на сградата и контролиране на енергийната мощност на HVAC система.

Тук продуктите SPL играят важна роля, независимо дали за отопление, вентилация, климатизация или охлаждане, SPL има оптималното решение за топлообмен. За системи за централно охлаждане до решения за промишлени процеси, нашето оборудване осигурява икономия на енергия и вода за своите клиенти.

За да разберете допълнително приложението, моля, свържете се с нашия търговски представител.

1

Стоманена охладителна кула с отворен контур