ОВК

Внезапното нарастване на градското население и разширяването на градовете доведоха до експоненциално нарастване на нуждата от болници, офиси, търговски центрове, фабрики и къщи.Като допълнение към това ефектът от изменението на климата наложи ОВК като необходимост за препитанието и здравословния начин на живот за непрекъснато нарастващото население в градовете.

Енергийната ефективност вече е ключово изискване за новите HVAC инсталации.Правителствата по целия свят въведоха разпоредби, предназначени да насърчат използването на HVAC системи, които отговарят на индустриалните стандарти за енергийно ефективна работа.

HVAC индустрията е основен потребител на енергия и вода, в резултат на което е изправена пред интелигентно бъдеще и напредък в интелигентните технологии.Те включват системи за наблюдение на потреблението на енергия в сградата и контрол на енергийната мощност на ОВК система.

Тук SPL продуктите играят основна роля, независимо дали за отопление, вентилация, климатизация или охлаждане, SPL има оптималното решение за топлообмен.За системи за централно охлаждане до решения за промишлени процеси, нашето оборудване гарантира спестяване на енергия и вода за своите клиенти.

За да разберете по-добре приложението, моля, свържете се с нашия търговски представител.

1

Стоманена охладителна кула с отворен контур