Термично съхранение на лед

  • Термично съхранение на лед

    Термично съхранение на лед

    ЛЕД ТЕРМОХРАНИТЕЛ

    Ледено съхранение на топлинна енергия (TES) е технология, която съхранява топлинна енергия чрез охлаждане на среда за съхранение, така че съхранената енергия да може да се използва по-късно за приложения за охлаждане.