Ледено термично съхранение

  • Ice Thermal Storage

    Ледено термично съхранение

    ЛЕДНО ТЕРМИЧНО СЪХРАНЕНИЕ

    Леденото съхранение на топлинна енергия (TES) е технология, която съхранява топлинна енергия чрез охлаждане на носител за съхранение, така че съхранената енергия да може да се използва по-късно за охлаждащи приложения.