Хладилната промишленост ще се сблъска с революция

Гао Джин, генерален директор на Департамента за изменение на климата, заяви, че в момента силите за обвързване на въглеродния интензитет в Китай главно за въглеродния диоксид.

Следващата стъпка е да се затегне контролът върху HFC и постепенно да се разшири към всички останали парникови газове, които не са въглеродни.

Хидрофлуоровъглеводородите (HFC), включително трифлуорометанът, имат парников ефект, той е десетки хиляди пъти по-голям от въглеродния диоксид и се използват като хладилни агенти и пенообразуватели.

Когато пазарът за търговия с въглерод узрее, се очаква компаниите да извлекат преки материални награди за усилията си за намаляване на емисиите.


Време за публикуване: май-07-2021